Riidanratkaisu | Kuinka riidanratkaisu toimii

Riidanratkaisu | Kuinka riidanratkaisu toimii

Riidanratkaisu on yleistermi, jolla voidaan tarkoittaa niin oikeudenkäyntiä, välimiesmenettelyä, sovittelua tai osapuolten keskinäisiä neuvotteluita erimielisyyden ratkaisemiseksi. Välimiesmenettely riidanratkaisuna edellyttää kirjallista sopimusta asiasta. Mikäli muuta ei ole sovittu, riita-asia lähtökohtaisesti ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa.

Miksi riidanratkaisuun joudutaan | Oikeudenkäynnin taustoista

Yritystoiminnan edellytyksenä ja perustana on laaja sopimusten verkosto. Ilman sopimuksia ja velvoitteita, yritystoimintaa ei voda harjoittaa. Sopimuksia yrityksillä on mm. rahoittajien, alihankkijoiden, asiakkaiden, vuokranantajan, työntekijöiden sekä osakkaiden kuin lukuisten muiden tahojen kanssa.

Sopimukset laaditaan tietyssä taloudellisessa tilanteessa ja tiettyä taloudellista tavoitetta varten. Taloudelliset tilanteet kuitenkin muuttuvat, jolloin sopimuksen alkuperäiset intressit ja odotukset eivät välttämättä enää vastaa osapuolten alkuperäistä tai muuttuneita tavoitteita. Tällaisessa tilanteessa sopimusosapuolien välillä voi nousta intressiriitoja sekä tulkintaerimielisyyksiä sopimuksen tulkinnasta ja tavoitteista muuttuneessa toimintaympäristössä. Milloin nämä erimielisyydet kasvavat osapuolten välillä ratkaisemattomiksi, tarvitaan ulkopuolista riidanratkaisua, millä erimielisyyteen tai esitettyyn sopimuksen tulkintaan saadaan ratkaisu.

Yleisesti voidaan todeta, että esimerkiksi sopimuskumppaneiden organisaatioissa tapahtuneet henkilöstömuutokset voivat aikaansaada tarpeen irrottautua yksittäisestä sopimussuhteesta. Toisinaan myös yrityksen strategian muutos edellyttää tietyistä sopimuksista irtautumista. On myös mahdollista, että geopoliittiset tai poliittiset muutokset aikaansaavat vaatimuksia tai tarpeen irtautua tietystä liiketoiminnasta tai toimintamallista.

Yleisesti todettakoon, että sopimussuhteessa tapahtuvat muutokset laukaisevat tarpeen irtautua tai päättää tietty sopimussuhde.

Miten riidanratkaisu etenee sekä näyttäytyy juristin näkökulmasta

Juristin näkökulmasta riidanratkaisua katsottaessa voidaan todeta, että ensisijaisesti liiketoiminnassa sopimussuhteet pyritään päättämään sovinnollisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet pyrkivät neuvotteluin sopimaan erimielisyytensä tai saamaan aikaan sopimuksen siitä, kuinka sopimussuhde voidaan päättää yhteisymmärryksessä.

Mikäli tällaiset neuvottelut eivät johda sopimussuhteen päättämiseen, tällöin osapuolen tulee valita toinen tapa sopimussuhteen päättämiseksi. Tällöin sopimussuhteen päättämiseksi voidaan vedota esim. sopimuksessa olevaan ehtoon, mikä mahdollistaa irtautumisen sopimussuhteesta. Mikäli peruste irtisanomiselle koetaan toisen sopimuskumppanin toimesta puutteelliseksi tai perusteettomaksi, irtisanominen voidaan riitauttaa. Tällaisessa tilanteessa asia etenee yleensä nopeasti juristien ratkottavaksi.

Lopuksi | Riidanratkaisu yritystoiminnassa

Laadittaessa liiketoiminnassa sopimuksia tai sopimuspohjia on ennakolta hyvä pohtia mm. sitä, minkä riidanratkaisu vaihtoehdon valitsee mihinkin sopimustyyppiin. Tällöin harkittavaksi tulee ainakin yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) tai välimiesmenettely. Kansainvälisissä sopimuksissa välimiesmenettelyn valinta voi olla perusteltua. Valintaa arvioitaessa on syytä tehdä riskiarvio eri vaihtoehtojen välillä.

Erityisesti kansainvälisissä sopimuksissa myös lainvalintaa koskevat kysymykset nousevat korostetusti esille. Kansainvälisissä sopimuksissa on syytä selvästi ja poislukevasti sopia sopimussuhteeseen soveltuva laki. Mikäli näin ei tehtäisi, lainvalintaa koskevat kansainväliset säännöt (kansainvälinen yksityisoikeus) määrittävät soveltuvan lain.

Meistä | LKOS Law Office | 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

LKOS Law Office on riidanratkaisun erikoisosaaja. Neuvomme asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteet ja menestymään liiketoiminnassaan. Toimistomme on kansainvälisesti palkittu ja tunnustettu osaamisestaan. Olemme erikoistuneet riidanratkaisuun, välimiesmenettelyihin, oikeudenkäynteihin, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Toimialansa huippuosaajalta luotettavaa ja asiantuntevaa liikejuridiikan palveluita.

 

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office riidanratkaisun edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.