Kuljetusoikeus | Merioikeus | Vakuutusoikeus

Kuljetusoikeus | Merioikeus | Vakuutusoikeus erikoisosaamistamme

Kuljetusoikeus

Kuljetusoikeus | Merioikeus | Vakuutusoikeus Neuvomme päämiehiämme säännöllisesti kuljetusoikeudessa. Avustamme ja edustamme säännöllisesti kuljetusvahinkoihin liittyvissä oikeudellisissa toimeksiannoissa päämiehiämme tuomioistuimessa. Lisäksi laadimme selvityksiä ja muistioita tiekuljetuslainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Selvitämme tehokkaasti, asiantuntevasti sekä kustannustehokkaasti vaativia vastuu- ja tavaravakuutuksiin liittyviä vastuukysymyksiä. Kuljetusoikeus, merioikeus ja vakuutusoikeus on asiantuntijoidemme erikoisosaamista.

Henkilöstöllämme on käytännön kokemusta kuljetussektorilta ja siksi neuvomme ovat käytännönläheisiä. Laadimme niin frame tyyppisiä kuljetussopimuksia kuin varastointisopimuksia. Olemme arvostettu osaaja kuljetusoikeuden alalla.

Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus | Suoritamme kokemuksella vaativia vakuutus- ja takautumisvaatimustoimeksiantoja päämiestemme puolesta ja lukuun. Olipa kyseessä tavaravahinko tai takautumisvaatimuksen esittäminen, turvaamme päämiestemme oikeudet kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla.

Merioikeus

Merioikeus | Merioikeuden erityiskysymyksien asiantuntija. Edustamme säännöllisesti oikeudessa päämiehiämme ja turvaamme heidän oikeutensa. Lisäksi avustamme kuljetusvahinkojen ja rahtaussopimusten laadinnassa. Tämä lisäksi laadimme oikeudellisia selvityksiä yksittäisissä erityiskysymyksissä. Alusten kelpoisuusvaatimusten selvittämisiä suoritamme asiantuntijuudella.

Kuljetusmuotojen erityiskysymyksistä | Kuljetusoikeus | Merioikeus | Vakuutusoikeus

Merikuljetukset

Merikuljetuksiin soveltuva lainsäädäntö on merilaki. Merilaki perustuu kansainväliseen konventioon. Merikuljetukset jaetaan matkustaja- ja tavarankuljetukseen. Tavarankuljettaminen jakautuu kappaletavaran kuljetukseen ja rahtaukseen. Kappaletavaran kuljetus perustuu tavaran kuljettamiseen. Tämä tapahtuu tavanomaisesti linjaliikenteessä. Rahtauksessa kyse on lastitilan vuokraamisesta. Tällöin kyse voi olla kokonais- tai osarahtauksesta.

Tiekuljetukset

Tiekuljetukset suoritetaan ajoneuvoilla. Tällaisiin kuljetuksiin soveltuu tiekuljetussopimuslaki tai kansainvälisiin kuljetuksiin CRM-konventio. Tiekuljetussopimuslaki sääntelee niin kotimaista kuin kansainvälistä kuljetusta.

Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetukset suoritetaan pääsääntöisesti junilla. Näihin kuljetuksiin soveltuu rautatiekuljetussopimuslaki. Henkilö -ja käsimatkatavaravahinkoihin soveltuu raideliikennelaki.

Ilmakuljetukset

Ilmakuljetukset suoritetaan pääsääntöisesti lentokoneilla. Tällaisiin kuljetuksiin soveltuu nykyisin laajalta Montrealin konventio, mikä on syrjäyttänyt Varsovan konvention. Todettakoon, että Varsovan konventiota on uudistettu säännöllisesti, mikä on johtanut tilanteeseen, että eri maissa on voimassa eri versio kyseisestä konventiosta.

Kuljetusvahingon tapahduttua pyydämme tutustumaan artikkeliimme kuinka suosittelemme toimimaan.

Tutustu tarkemmin NewLaw liikejuridiikan asiantuntijoihimme.

Vuosikymmenen kokemus käytössänne – ole yhteydessä Ammatillista osaamista arvostaville.