Kuljetusoikeuden asiantuntija Oscari Seppälä asiantuntijalausuntoon nojattiin vakuutuslautakunnan ratkaisussa

Asiantuntijalausunto | Kuinka asiantuntijalausuntoa voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi riidanratkaisussa

Kuljetusoikeuden asiantuntija Oscari Seppälä LKOS Law Office Oy:stä laati asiantuntijalausunnon vakuutusyhtiölle käytettäväksi vakuutuslautakunnan ratkaisussa tukemaan vakuutusyhtiön ratkaisun oikeellisuutta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisussa (FINE-046296) todetaan, että vakuutusyhtiö on pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa LKOS Law Office Oy:n kuljetusoikeuteen erikoistuneelta Specialist Partner Oscari Seppälältä, joka antamansa lausunnon mukaan jakaa vakuutusyhtiö Y:n näkemyksen asiaan soveltuvasta lainsäädännöstä.

Lopputuloksena lautakunta toteaa, että vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asiassa oikeana eikä suosita siihen muutosta. Vakuutuslautakunta oli lopputuloksen osalta yksimielinen. Lopputulos vastasi Specialist Partner Oscari Seppälän LKOS Law Office Oy:stä tapauksessa antamaa asiantuntijalausuntoa.

Tapauksesta | Tausta

Tapauksessa osapuoli A oli tilannut purjeveneen nosto-, kuljetus- ja laskupalvelun H Oy:ltä. Purjevene oli sovittu laskettavaksi veneveistämön pihalle hallin eteen. Kuljetus oli suoritettu 12.9.2019. H Oy oli pyytänyt alihankkijaansa N Oy:tä nostamaan veneen H Oy:n kuljetusauton kyydistä. Noston yhteydessä nosturin tukijalan alla ollut maa oli pettänyt, nosturi oli kääntynyt vinoon ja purjeveneen köli oli osunut maahan.

Vakuutusyhtiö Y on H Oy:n kuljetusvakuuttajana antanut asiassa 21.12.2021 päivätyn korvauspäätöksen, jonka mukaan vaatimus kuljetusvahingon maksamisesta on tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaan vanhentunut 13.9.2020, kun vene on toimitettu vastaanottajalle 12.9.2019, eikä korvausta vakuutuksesta siten voida maksaa. P katsoo, että vastuu perustuu tiekuljetussopimuslain ohella kuluttajansuojalakiin, eikä tiekuljetussopimuslain mukaiset vanhentumisajat siten tule sovellettavaksi kuluttajansuojalain mukaisia vastuuperusteita arvioitaessa.

Tapauksessa oli kyse siitä, että sovelletaanko A:n ja H Oy:n väliseen sopimukseen tiekuljetussopimuslakia vai kuluttajansuojalakia. Asiassa oli lisäksi kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö P:n esittämä takautumisvaatimus vanhentunut.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa todetaan, että:

”Koska tiekuljetussopimuslaki kuitenkin soveltuu erityislakina elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen kuljetussopimukseen, kuluttajansuojalain säännökset väistyvät tällaisessa tilanteessa. H Oy:n vastuun sisältö ja vanhentuminen määräytyvät siten tiekuljetussopimuslain mukaan.”

Huomioita ratkaisusta | Kuljetusoikeuden asiantuntijalausunnosta | Kuljetusoikeuden asiantuntija Specialist Partner Oscari Seppälä

Vakuutuslautakunnan ratkaisu vastaa niin aikaisempaa hovioikeus asteista oikeuskäytäntöä kuin oikeuskirjallisuudessa esitettyä näkökantaa. Luonnollisesti ratkaisu on yhteneväinen Specialist Partner Oscari Seppälän antaman asiantuntijalausunnon kanssa. Tapauksessa kyse oli lähtökohtaisesti kahden pakottavan lainsäädännön soveltumisesta tilanteessa eli tiekuljetussopimuslain (345/1979, muutoksineen) sekä kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen). Vain toista voitiin soveltaa. Ratkaisu vahvisti myös sen yleisen periaatteen, että erityislaki saa etusijan suhteessa yleislakiin.

Vakuutuslautakunnasta | FINE

Vakuutuslautakunta on riippumaton riitojen ratkaisuelin vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa. Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta (”FINE”) ei ole viranomainen vaan riippumaton organisaatio, jonka toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. Kyseessä on myös tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin.

FINEn neuvonta- ja ratkaisutoiminta on objektiivista ja itsenäistä. FINEn toimisto ja lautakunnat eivät ota ohjeita sopijaosapuolilta tai muiltakaan tahoilta. Ratkaisutoimintaan osallistuvilla tulee olla tehtävänsä edellyttämä ammatillinen ja oikeudellinen asiantuntemus. Lautakuntien jäseninä on sekä palveluntarjoajien että elinkeinoelämän, oikeuslaitoksen, viranomaisten, yliopistojen, sosiaali- ja terveysalan ja kuluttajaorganisaatioiden edustajia.

* * *

Ole yhteydessä asiantuntijaamme, joka aihealueen osalta on Oscari Seppälä, kerromme mielellämme lisää osaamisestamme sekä kuinka voimme menestyksellisesti ratkaista liikejuridiikkaan liittyvät haasteenne.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on kansainvälisesti palkittu kuljetusoikeuden asiantuntija Suomessa. Lisäksi neuvomme asiakasyrityksiämme kaksikäyttötuotteiden vientiin, pakotteisiin, vienti-, kauttakuljetus- ja tuontilupiin liittyen kuin EU:n tullikoodeksiin liittyen. Tarjoamme käytännön osaamista vaativissa Trade Compliance asioissa.

Olemme luotettava kumppani ja yksi toimialamme taloudellisesti vahvimmista toimijoista. Ole yhteydessä, kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.