Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit vahvuutemme

Riitojen ratkaisu ja erityisesti oikeudenkäyntien menestyksellinen hallinta on tänä päivänä osa menestyksekästä päivittäistä yritysliiketoimintaa. Olemme kokeneita riitojen ratkaisussa ja tuotamme korkeatasoisia sekä käytännöllisiä vaihtoehtoja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen.

Olipa kyseessä sopimusoikeudellinen, vakuutusoikeudellinen, tavaravahinko tai kansainväliseen kauppaan liittyvä riita, asiantuntijamme avustavat ja ohjaavat käytännönläheisesti erimielisyystilanteessasi saavuttaaksemme tavoitellun päämäärän.

Vaativat ja vaikeat tilanteet edellyttävät ammattilaista, joka osaa toimia tilanteesi mukaisesti. Lakimiehemme ottavat lain tosissaan ja kokemuksemme on käytettävissänne. Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit vaativat asiantuntijaa, olemme käytettävissäsi.

Lue lisää uutiset osiosta viimeisimmistä tapahtumistamme tästä.

Riidanratkaisu | Kuinka riidanratkaisu toimii

Riidanratkaisu on yleistermi, joka kattaa erilaisia menetelmiä erimielisyyksien ratkaisemiseksi, kuten oikeudenkäynnin, välimiesmenettelyn, sovittelun ja neuvottelut osapuolten välillä. Välimiesmenettelyyn turvauduttaessa edellytetään yleensä kirjallista sopimusta asiasta. Mikäli muuta ei ole sovittu, riita-asia ratkaistaan yleensä tuomioistuimessa, kuten käräjäoikeudessa.

Miksi riitojen ratkaisuun joudutaan | Oikeudenkäynnin taustoista

Yritystoiminnassa sopimukset ovat keskeisessä asemassa. Sopimuksia solmitaan eri osapuolten välillä, kuten rahoittajien, asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden kanssa. Sopimuksilla määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, mutta liiketoimintaympäristön muutokset saattavat johtaa erimielisyyksiin sopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta. Kun neuvottelut eivät riitä ratkaisemaan erimielisyyksiä, tarvitaan ulkopuolista riidanratkaisua.

Miten riitojen ratkaisu etenee sekä näyttäytyy juristin näkökulmasta

Yritystoiminnassa pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan erimielisyydet sovinnollisesti neuvotteluin. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, osapuolilla on mahdollisuus vedota sopimusehtoihin tai etsiä muita keinoja sopimussuhteen päättämiseksi. Riitatilanteissa juristit avustavat osapuolia oikeudellisissa kysymyksissä ja sopimuksen tulkinnassa.

Riidanratkaisusta yritystoiminnassa | Riitojen ratkaisu

Sopimusten laadinnassa on tärkeää harkita etukäteen sopivaa riidanratkaisumenettelyä. Kansainvälisissä sopimuksissa on erityisen tärkeää selvittää sovellettava laki ja mahdolliset riidanratkaisumekanismit. LKOS Law Office tarjoaa asiantuntevaa apua erilaisissa riitatilanteissa ja oikeudenkäynneissä sekä erikoistuu monipuolisesti liikejuridiikkaan ja sopimusasioihin. Luota osaamiseemme ja menesty liiketoiminnassasi.

Vuosikymmenen kokemus käytössänne – ole yhteydessä Ammatillista osaamista arvostaville.