5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten – Kuinka oikeudenkäynti suoritetaan menestyksellisesti

5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten | Kuinka oikeudenkäynti suoritetaan menestyksellisesti. Artikkelissamme käsittelemme lyhyesti niitä seikkoja, joita menestyksellisessä oikeudenkäynnissä tulisi esittää tai käsitellä.

Juristit, lakimiehet, asianajajat ja lupalakimiehet suorittavat eli ajavat asioita oikeudessa tai muussa instituutiossa. Oikeudenkäynnin kohteena voi olla useamman laatuinen asia. Kyseessä voi olla haasteen tekeminen, hallinnollinen asia, valitusasia, valituslupahakemus, ylimääräinen muutoksenhaku tai välimiesmenettely. Kaikissa näissä tapauksissa jäljempänä mainitut asiat on syytä huomioida päämiehen asiaa ajettaessa.

Ohessa 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

  1. Asian oikeudellinen ymmärtäminen | Mistä asiassa on kyse

Ajettaessa asiaa ja yleisemminkin oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, että mistä asiassa oikeudellisesti on kysymys. Tämä koskee erityisesti siviiliasioita eli riita-asioita. Näissä asioissa kyse on yritysten tai yksilöiden välisistä asioista lähtökohtaisesti. Virheellinen erimielisyyden tai ongelman hahmottaminen johtaa virheelliseen prosessaamiseen. Tällöin väittämistaakan toteuttaminen tuloksellisesti päämiehen kannalta on vaikeaa, jollei mahdotonta. Asiakkaan asian ajaminen tuloksellisesti ja lisäarvoa tuottaen epäonnistuu vääjäämättä. Tästä syystä asian oikeudelliseen perustaan tulee keskittyä ja palata säännöllisesti asiaa ajettaessa.

  1. Asian juridiikan tehokas toteuttaminen | Miten luoda lisäarvoa päämiehelle | 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

Oikeuden yleisten oppien läpikäyminen ja tehokas toteuttaminen oikeudenkäynnissä johtaa juridiikan tehokkaaseen toteutukseen eli päämiehelle myönteiseen ratkaisuun. Asian juridiikka määrittää ne seikat mitkä yksittäisessä asiassa ovat relevantteja. Tällaisia asioita ovat ainakin: väittämistaakka eli mihin seikkoihin tulee ja on syytä asiassa vedota, kenellä asiassa on väittämistaakka, mitä riitaisia seikkoja tulee kyetä näyttämään toteen, mitkä vaihtoehtoiset kanneperusteet prekludoituvat eli joihin ei voi enää vedota. Jokaisen asian oikeudellinen ymmärtäminen vaatii aikaa ja on välttämätöntä.

  1. Asian yksityiskohdat kuin kokonaisuus tulee ymmärtää | Oikeudenkäynti ei ole abstraktia asianajamista

Oikeudenkäynnissä ei lopulta koskaan ole kyse abstrakteista oikeudellisista kysymyksistä. Oikeudessa käsiteltävänä on asian oikeuskysymys kyseisessä yksittäisessä tapauksessa. Yliopistossa tutkitaan abstrakteja oikeuskysymyksiä ei tuomioistuimessa. Tästä syystä tapauksen yksityiskohdat kuin kokonaisuus tulee ymmärtää. Jokaisen asian osalta on tärkeää, että juuri tässä tapauksessa relevantit seikat ja periaatteet kuin toimialan käytännöt tuodaan esille. Tällöin kyseisten sääntöjen ja periaatteiden syy eli miksi ne on laadittu ja mikä sen tausta on, tulee läpikäydä ja esittää. Toimialan käytännöt ja periaatteet on siis riittävässä laajuudessa läpikäytävä.

  1. Juridiikalla prosessaaminen voi nousta esille vasta myöhemmissä instansseissa | Juridiikka on jutun ydin | 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

Yksittäisen asian juridiikan tulee olla alusta lähtien oikein, koska asiaa ajetaan siihen perustuen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asian käsittelyssä juridiikka nousisi alkujaan esiin. Toisinaan asian käsittely kohdistuu näyttöön eli näyttökysymyksiin. Tällöin voi olla mahdollista, että juridiikkaa käsitellään seikkakohtaisemmin vasta valitusvaiheessa. Tästä syystä asian juridiikka tulee voida perustaa tapaukseen sellaisena kuin se alun perin on esitetty, ajateltu ja oikeudessa ajettu. Tässä juridiikan ajamisessa perusasioiden eli oikeuden yleisten oppien sekä äidinkielen osaaminen riittää.

  1. Kuinka valita tuloksellinen liikejuristi | Näin vältän sudenkuopat

Juristin eli lakimiehen valinta vaatii harkintaa. Valinnan yhteydessä tulisi huomioida, että: i) juristi kykenisi luomaan lisäarvoa; ii) lakimies on erikoistunut tai asiantuntija kyseisen oikeudenalan saralla; iii) asianajajan toimialaosaamisen tulee olla riittävää; ja iv) lopuksi toimeksiannon määrittäminen ja sisältö tulee läpikäydä ja sopia tarkasti asiamiehen kanssa. Lue lisää aiheesta artikkelistamme 4 OHJETTA LIIKEJURISTIN VALINTAAN | NÄIN VÄLTÄT VALINNAN SUDENKUOPAT.

Kirjoittaja | Liikejuristi

Oscari Seppälä on työskennellyt vaativien kansainvälisten ja kotimaisten liikejuridiikan toimeksiantojen parissa koko työuransa ajan. Hän on työskennellyt niin yhtiölakimiehenä, asianajaja korkeanprofiilin asianajotoimistossa kuin yrittäjäosakkaana liikejuridiikan toimistossa. Seppälällä on laaja käytännön kokemus eri toimialoilla toimivien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten oikeudellisesta neuvonnasta kuin edustamisesta korkeanprofiilin oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Hän aloitti työuransa yhdessä maailman suurimmista logistiikkayhtiöistä DSV:llä, myöhemmin hän työskenteli asianajotoimisto Boreniuksella asianajotehtävissä ennen oman liikejuridiikan toimiston perustamista. Tällä hetkellä Oscari Seppälä työskentelee Specialist Partnerina, yrittäjänä, perustamassaan LKOS Law Officessa.

Meistä | LKOS Law Office | 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

LKOS Law Office on liikejuridiikan erikoisosaaja. Neuvomme asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteet ja menestymään liiketoiminnassaan. Toimistomme on valittu mm. Suomen vuodenkuljetusoikeustoimisto. Olemme erikoistuneet yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Lisäksi avustamme riidanratkaisussa sekä oikeudenkäynneissä.

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä | 5 ohjetta oikeudenkäyntiä varten

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.