Incoterms ® 2020 -ehdot käyttöön 1.1.2020 alkaen

Tausta | Uudet Incoterms ® -ehdot ovat käytettävissä 1.1.2020 lähtien

INCOTERMS ®| Yleisesti voidaan todeta, että uudistukset toimituslausekkeissa ovat vähäisiä. Muutokset keskittyvät ehtoja selventäviin ohjeisiin sekä ehtokokoelman yleiseen selkeyteen. Nämä muutokset ovat käyttäjien kannalta toivottuja. Luonnollisesti toimituslausekkeissa on myös muutama suurempi muutos, mitkä käyttäjän tulee huomioida ryhtyessään toimituslausekkeita käyttämään.

Lyhyesti keskeisistä uudistuksista | Incoterms ® DPU -ehto kokonaan uusi toimituslauseke

Merkittävämpänä muutoksena Incoterms ® -ehdoista mainittakoon DAT ehdon korvautuminen DPU:lla eli Delivered at Place Unloaded (FI: Toimitettuna ajoneuvosta purettuna). Muutos ehdossa on lähinnä käytännöllinen ja mahdollistaa toimituksen uusien ehtojen perusteella myös muualla kuin terminaalissa, mikä liike-elämässä vastannee ehdon tosiasiallista käyttöä (DAT).

FCA -ehdon käytöstä jatkossa

Kansainvälinen kauppakamarin tarkoituksena on ollut, että FCA -ehtoa eli Free Carrier -ehtoa (FI: Vapaasti rahdinkuljettajalla) kehitetään remburssikauppaan soveltuvaksi. Tarkoituksena on, että ostaja ohjeistaisi rahdinkuljettajaa antamaan rahtikirjan nimetylle taholle (myyjä, pankki). Lisäksi kuljetuksissa toimitus tapahtuisi määritellysti ehtojen perusteella konttipihalla. Ehdon laajamittainen käyttöönotto edellyttää kansainvälisen kaupan osapuolilta toimintatapojen päivitystä.

Tästä syystä ehdon käyttöönotto tavoitellussa muodossa remburssikaupassa saattaa viedä pidempään. Tämä nimenomaisesti siitä syystä, että remburssikaupassa kauppasopimuksen osapuolten luottamus lähtökohtaisesti toiseen osapuoleen on vähäistä. Tällöin rahtikirjan luovutus nimetylle taholle tulee pystyä varmistamaan, jotta FCA -ehdon käyttö remburssikaupassa saataisiin toteutettua, kuten toimituslausekkeen tarkoitus on.

CIP ja CIF -ehdoista

Ehtojen osalta tulee huomioida, että jatkossa CIP -ehto sisältää vaatimuksen all risks -vakuutuksen ottamisesta kuljetukselle. All risks – vaatimus vastaa Institute Carco Clauses (ICC) A-ehdon vaatimuksia eli laajinta vakuutussuojaa. Sen sijaan CIF -ehdoissa minimiehtoinen vakuutus on riittävä eli ICC C-ehdon mukainen vakuutussuoja.

Koska vakuutussuojissa on merkittäviä eroja korvattavuuden osalta, on suositeltavaa, että käytettäisiin ICC A-ehdon mukaista all risks vakuutussuojaa. Tällä tavoin kauppasopimuksen osapuolet varmistavat vahinkotilanteessa korvauksen saamisen lähtökohtaisesti vakuutuksesta vahinkotapauksen sattuessa.

FCA, DAP, DPU sekä DDP -ehdoista

Ehdot sisältävät uudistettuina selvennyksen, että kauppasopimuksen osapuolet voivat itse suorittaa kuljetuksen. Näin ollen kuljetuksen suorittamisen olettamana ei ole uusissa toimitusehdoissa, että käytettäisiin ulkoistettua rahdinkuljettajaa eli kolmatta tahoa.

Yhteenveto | Toimituslausekkeet

Olemme lyhyesti koonneet edelle niitä keskeisiä muutoksia, mitkä Incoterms ® 2020 -ehdoissa muuttuvat suhteessa aikaisempaan 2010 versioon. Osaltaan kauppasopimusosapuolten tulevat käytänteet ja toimintatavat tulevat osoittamaan, miten ehtojen uudistukset ovat onnistuneet.Lawyer LKOS Law office

Kauppasopimuksiin sekä toimituslausekkeisiin liittyvissä kansainvälisen kaupan kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä toimistollamme Oscari Seppälään, joka vastaa toimistomme kuljetus- sekä kauppaoikeuden erityiskysymyksistä.

Tahtoessanne saada viimeisimmät uutisemme suoraan tiedoksenne seuraa meitä LinkedIn:ssä.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on liikejuridiikan erikoisosaaja. Olemme erikoistuneet kansainvälisen kaupan, sopimusoikeuden kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin kysymyksiin. LKOS Law Office on NewLaw -liikejuridiikan boutique toimisto. Toimistomme on valittu Suomen vuoden 2019 kuljetusoikeustoimistoksi.

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | Liikejuridiikan edelläkävijään

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.