Oscari Seppälä

Oscari Seppälä

Specialist Partner
  • +358 40 672 4285
  • oscari.seppala(at)lkoslaw.fi

Download vCard    Send an Email

Kokemus

Oscari Seppälä

Merioikeuteen liittyvät vakuutuskorvaukset.

Suomalaisen vakuutusyhtiön edustaminen ja neuvonta korvausvaatimuksissa, jotka liittyivät aluksen aiheuttamaan törmäysvahinkoon

Kansainvälinen välimiesmenettely sekä pakotteet.

Ulkomaista yrityksen edustaminen välimiesmenettelyssä, koskien sanktioiden soveltamista ja sopimuksen irtisanomisoikeutta näiden perusteella

Yrityskaupat Suomessa.

Ulkomaisten yritysten edustaminen yrityskauppojen toteuttamisessa Suomessa, korostaen strategisia ja oikeudellisia näkökohtia

Oikeudenkäynnit ja sopimusten tulkinta.

Yritysten edustaminen menestyksekkäästi oikeudenkäynneissä, keskittyen vahingonkorvausoikeudellisiin vaatimuksiin ja sopimusten yksityiskohtaiseen tulkintaan

Oscari Seppälä – Ammatillinen osaaminen

Oscari Seppälä on erikoistunut ja hänellä on laaja ja pitkäaikainen kokemus erimielisyyksien ratkaisemisista niin riita- kuin rikosprosesseissa. Seppälän erikoisalaa on kuljetus-, vakuutus-, kansainvälisen kaupan-, työoikeudelliset kuin rikosoikeudelliset toimeksiannot. Hän neuvoo alustatalouden vaativissa oikeudellisissa kysymyksissä kuin rakennusalan toimijoita erilaisissa toimialan erityiskysymyksissä. Lisäksi Oscari Seppälä neuvoo säännöllisesti vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa asiakkaita sekä laatii niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kauppa- ja kuljetussopimuksia. Seppälällä on vuosikymmenien kokemus kotimaisista kuin kansainvälisistä riitaprosesseista edellä mainituilla osaamisalueilla. Lisäksi hänellä on kokemusta Trade Compliance -palvelukokonaisuuden toteuttamisesta.

Seppälä on työskennellyt vaativien kansainvälisten ja kotimaisten liikejuridiikan toimeksiantojen parissa koko työuransa ajan. Hän on työskennellyt niin yhtiölakimiehenä, asianajajana korkeanprofiilin asianajotoimistossa kuin yrittäjäosakkaana liikejuridiikan toimistossa. Seppälällä on laaja käytännön kokemus eri toimialoilla toimivien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten oikeudellisesta neuvonnasta kuin edustamisesta oikeudenkäynneissä.

Ennen siirtymistä LKOS Law Officeen Seppälä on työskennellyt Boreniuksella asianajajana, julkisena oikeusavustajana sekä yhden maailman suurimmasta kansainvälisen huolintaliikkeen lakimiehenä. Seppälällä on laaja käytännön kokemus kuljetustoimialalta sekä riitojenratkaisusta. Seppälä neuvoo käytännönläheisesti ja asiantuntevasti. Hän on kokenut ja osaava lakimies kuljetusoikeuden ja merioikeuden alalla. Seppälä luennoi sekä kirjoittaa artikkeleja erikoisosaamisensa aihealueilta. Hän on kansainvälisesti palkittu osaamisestaan kuljetusoikeuden ja merioikeuden alalla.

Kielet

Suomi, Englanti

Työhistoria

Julkinen oikeusaputoimisto
Borenius Attorneys at law Ltd
DSV

Koulutus

European Lawyers Programme, University of Edinburgh 2011
Oikeustieteen maisteri / Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 2008

Jäsenyydet

Helsingin Yrittäjät – Itä-Helsinki (vpj. ja Pj)
Helsingin Yrittäjät – Hallituksen jäsen (2019-2020)
Teollisuuslakimiesten Yhdistys Ry
CMI – Suomen merioikeusyhdistys
Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys Ry
Euroopan Lakimiehet
Suomen Lakimiesliitto

 

Practice Areas

  • Merioikeus
  • Liikejuridiikka
  • Yritysoikeus
  • Kuljetusoikeus
  • Riitojenratkaisu
  • Kansainvälinen kauppaoikeus
  • Työoikeus