Brexit | Mitä se tarkoittaa ja edellyttää liiketoiminnalta jatkossa?

Brexit vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevien yhtiöiden kanssa

Kova Brexit tulee voimaan 30.3.2019 ellei sopimusta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan (”UK”) kanssa saada aikaiseksi. Mikäli neuvottelut tuottavat tulosta UK:n erosopimus tulee voimaan 30.3.2019. Erosopimus, milloin se saataisiin aikaiseksi, sisältäisi itsessään pääosin määräyksiä siirtymäajan järjestelyistä. Kyseinen siirtymäaika kestäisi 31.12.2020 asti.

Neuvottelujen ollessa kesken erosopimuksesta ja sen sisällöstä, on yhtiöiden syytä alkaa varautumaan Brexitin vaikutuksiin niin liike- kuin sopimussuhteissa. Tämä koskeen niin pörssi-, isoja- kuin pieniä yhtiöitä, jotka tekevät merkittävässä määrin liiketoimintaa UK:sta olevien yhtiöiden kanssa.

Miten Brexitiin tulee ja voi varautua?

Olemme tähän koonneet yhteenvedon omaisesti niitä keskeisiä seikkoja, mitä on syytä huomioida Brexitin vaikutuksesta liikesuhteeseen:

 1. Sopimusehtojen läpikäynti erityisesti soveltuvan lain ja oikeuspaikan suhteen;
 2. Tarkista valuuttaan ja kauppahinnan muodostukseen liittyvät ehdot;
 3. Käytä EU:n rekisteröityjä vakuutusyhtiöitä;
 4. Varmista tuotemerkintöjen oikeellisuus;
 5. Tarkista tarvittavat tulli-ilmoitukset ja tullin niihin myöntämät luvat;
 6. Varmista ennakolta tarkastukset, joilla tuotteiden vaatimuksenmukaisuus todetaan;
 7. Varmistu alkuperäsääntöjen soveltamisesta eli ns. etuuskohtelusta hyvissä ajoin;
 8. Tuonti- ja vientikiellot sekä rajoitukset muuttuvat – varmistu tarvittavista luvista;
 9. Huomioi tullimuodollisuuksien merkittävä kasvu ja vaikutus tuotteen hinnanmuodostukseen;
 10. Valmistaudu viivytyksiin toimitusajoissa ja varaa riittävä varasto kriittisiä tavaroita ennakolta;
 11. Muista virallinen tullikoodi GB maakoodina jatkossa.

UK:ta käsitellään jatkossa kolmantena maana tulliselvitysten osalta

UK:sta tulee kolmas maa tulliselvityksen näkökulmasta Brexitin tullessa voimaan. Tämä tapahtuu siis joko 30.3.2019 tai erosopimuksen aikaansaamisen johdosta siirtymäajan jälkeen 31.12.2020. Kolmannella maalla ei ole samoja etuja ja oikeuksia tullikoodeksin mukaisesti kuin EU:n jäsenvaltiolla.

Erityisesti ne yhtiöt, jotka ovat käyneet kauppaa ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla tulevat havahtumaan muutoksen merkittävyyteen. Tällöin tulliselvitysmenettely tulee kyseisille yhtiöille jatkossa tutuksi. Kyseistä menettelyä sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan. Tämä tarkoittaa, että yhtiöiden henkilöstöä tulee kouluttaa ja tietämystä tullauksesta pitää merkittävästi lisätä aikaisemmasta, mikäli kauppaa on aikaisemmin käyty ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Erityisesti tietämys tuotteille asetettavista vaatimuksista, mitkä kolmansista maista tulevien tuotteiden tulee täyttää, on syytä tiedostaa hyvissä ajoin.

Tuonti- ja vientiluvan vaativista tuotteista | Brexit

Tuonti- ja vientilupia vaaditaan lukumääräisesti laajalle joukolle tavaroita. Tämä tulee huomioida erityisesti UK:n erotessa EU:sta. Ohessa on esimerkkiluettelo osasta tavaroita, joiden osalta on varauduttava lupien läpikäymiseen sekä hankkimisiin ennakolta esim.:

Edellä mainituilla toimialoilla toimivien toimijoiden on syytä ennakolta varautua Brexitiin ja ryhtyä riittäviin toimiin tarvittavien lupien hankkimiseksi ennakollisesti tarpeen mukaan.

Epävarmuuteen varautuminen ja toimeenpano | Brexit

Yhtenä johtavana liikejuridiikan erikoistoimistona ymmärrämme liiketoiminnan kaupalliset sekä operatiiviset vaatimukset sekä markkinat millä yhtiöt toimivat. Me kykenemme avustamaan yhtiötänne navigoimaan näinä epävarmoina ja vaikeina aikoina neuvomalla liiketoimintalähtöisesti, kuinka liiketoimintaanne tulee tarvittaessa uudelleen organisoida sekä sopimusvelvoitteitanne päivittää Brexitin asettamat vaatimukset huomioiden.

Ole yhteydessä aihealueen asiantuntijaamme Oscari Seppälään, joka neuvoo asiasta mielellään lisää.

* * *

Meistä | LKOS Law Office

Lawyer LKOS Law officeLKOS Law Office avustaa säännöllisesti kansainvälisen kaupan kuin kuljetusoikeuden erityiskysymyksissä. Olemme tullilainsäädännön erikoisosaaja. Tarjoamme asiakkaillemme myös trade compliance -palvelua kansainvälisen kaupan tueksi. LKOS Law Office on NewLaw liikejuridiikan boutique toimisto.

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Asiantuntijamme tämän artikkelin aihealueelta on Oscari Seppälä. Tutustu myös hänen LinkedIn profiiliinsa.

Tahtoessasi saada viimeisimmät uutisemme suoraan tiedoksesi seuraa meitä LinkedInissä.

*Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.