Tulliasiointi Iso-Britannian kaupassa kovan Brexitin tapahtuessa

Yleistä | Edustajan käyttämisestä tullauksessa | Tulliasiointi Iso-Britannian kaupassa brexitin tapahtuessa

EU alueen sisäisessä kaupassa tavarat liikkuvat vapaasti eli niitä ei tarvitse tullata. Iso-Britannian irtautuessa EU:sta kyseinen EU:n perusvapaus ei enää sovellu jatkossa Iso-Britannian kaupassa. Muutos vaikuttaa merkittävästi suomalaisiin yrityksiin, jotka tekevät kauppaa isobritannialaisten yritysten kanssa. Iso-Britannia on Suomen kuudenneksi suurin kauppakumppani, joten kyseisellä muutoksella on merkittävä vaikutus yritysten prosesseihin.

Todettakoon, että suomalainen tuoja voi valtuuttaa edustajan hoitamaan puolestaan tullilainsäädännössä säädettyjä toimia ja menettelyä Suomessa. Tavanomaisesti yritykset käyttävät huolitsijaa apuna tavaroiden tullaamiseen kolmansista maista. Huolitsijalle tai muulle edustajalle kyseinen oikeus annetaan tavanomaisesti sopimuksin. Kyseisen sopimuksen ehdot ovat osaltaan merkittävässä asemassa selvitettäessä virhetilanteessa osapuolten vastuita Tullin asettamista maksuista. Tästä syystä kyseinen sopimus on syytä laatia huolella ja huomioiden tullimaksujen sanktioluonteisuus.

Suomen tullissa edustaja voi toimia suorana edustajana, välillisenä edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla. Valitulla edustuksen muodolla on merkittävä vaikutus vastuukysymyksien osalta suhteessa Suomen Tulliin ja sen asettamiin maksuihin. Tästä syystä on tärkeää huomioida eri edustusmuotojen yritykselle asettamat vastuut. Vastuukysymykset nousevat esiin erityisesti, milloin tullaus suoritetaan virheellisesti. Tullit, jälkitullit sekä tullin korotukset ovat tavanomaisesti virhetapauksissa merkittäviä ja aiheuttavat tästä syystä erimielisyystilanteen sopimussuhteessa vastuukysymysten osalta. Tavanomaisesti huolitsijat soveltavat yleisinä ehtoina PSYM 2015 ehtoja, joista voit lukea tarkemmin artikkelistamme. PSYM 2015 ehdot.

Lisäksi on syytä huomioida, että käytetty edustusmuoto on aina ilmoitettava tulli-ilmoituksessa. Edustusmuoto vaikuttaa muun muassa tuojan ja edustajan tullivelkavastuisiin, asetetun vakuuden käyttöön, tullilaskutukseen, käytettäviin tullimenettelyihin kuin arkistointivelvollisuuksiin.

Jäljempänä selvitämme lyhyesti eri tulliedustuksen muotoja sekä vastuukysymyksiä. Toimistomme säännöllisesti neuvoo, edustaa sekä laatii edustussopimuksia tullaukseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Avustamme mielellämme edustussopimuksien laatimisessa kuin vastuukysymyksien selvittämisessä.

Suora edustaja | Tulliedustaja | Tulliasiointi Iso-Britannian kaupassa brexitin tapahtuessa

Käytettäessä tullauksessa suoraa edustajaa kyseinen edustaja antaa tavanomaisesti tulli-ilmoituksia päämiehensä nimissä ja puolesta. Suora edustaja vastaa tullivelasta kuitenkin vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheellisiksi. Lähtökohtaisesti suorassa edustuksessa päämies vastaa yksin sekä tullivelasta että jälkitullauksen maksuista.

Suorassa edustuksessa tullien maksuaika sekä muut edut määräytyvät päämiehen lupien mukaan ja mahdollinen jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään päämiehelle.

Toimiminen suorana edustajana takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen antamista Suomen Tullille. Lisäksi Tullin asiakkaan on ilmoitettava Tullille, miten yleisvakuus jaetaan eri edustusmuodoille.

Suoraa edustusta käytettäessä:

 1. Edustaja antaa tulli-ilmoituksia tuojan nimissä ja puolesta;
 2. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheellisiksi. Muutoin tuoja vastaa yksinään sekä tullivelasta että mahdollisesta jälkitullauksesta; sekä
 3. Tuojan luvat Tullissa määräävät maksuajan sekä muut mahdolliset edut.

Välillinen edustaja | Tulliedustaja

Välillisessä edustuksessa edustaja antaa tulli-ilmoituksia tuojan puolesta, mutta omissa nimissään, ja toimii siis vastaavalla vastuulla kuin tuoja. Näin ollen välillinen edustaja toimii vastaavalla vastuulla kuin tavaranhaltija. Kyseisessä edustuksen muodossa velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan edustajalta.

Lisäksi välillisen edustajan päämies on edustajan lisäksi vastuussa tullivelasta myös jälkitullauksesta. Tosiasiassa Tulli kohdistaa perintätoimenpiteensä ensisijaisesti välilliseen edustajaan. Välillisen edustajan päämies joutuu lähtökohtaisesti vastuuseen vasta, mikäli välillinen edustaja todetaan maksukyvyttömäksi. Koska edustaja antaa tulli-ilmoituksen välillisenä edustajana, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Todettakoon, että välillisenä edustajana ei voi toimia maahantuonnin erityismenettelyissä. Tällaisia menettelyjä ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), tai tilanteessa missä muiden tullimenettelyjen kohdalla käytetään kansallisia menettelykoodeja.

Välillistä edustusta käytettäessä:

 1. Kyseessä on yhteisvastuu eli tuoja ja välillinen edustaja ovat yhdessä vastuussa tullivelasta kuin jälkitullauksesta;
 2. Perintätoimenpiteet Tulli kohdistaa ensisijaisesti välilliseen edustajaan. Välillisen edustajan päämieheltä peritään kustannuksia vasta, jos välillinen edustaja todetaan maksukyvyttömäksi; sekä
 3. Erityismenettelyissä välillistä edustajaa ei voi käyttää maahantuonnissa. Tällaisia menettelyjä ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), tai jos muiden tullimenettelyjen kohdalla käytetään kansallisia menettelykoodeja.

Suora edustaja takaajan vastuulla | Tulliedustaja

Toimittaessa suorana edustajana takaajan vastuulla tulee Suomen Tullille antaa erityinen yleistakaussitoumus. Suora edustaja toimiessaan takaajan vastuulla antaa asiakkaansa puolesta takauksen siitä, että syntynyt tai mahdollisesti syntyvä tullivelka maksetaan määräajassa. Todettakoon, että kyseinen edustaja ei kuitenkaan takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, mikäli ei tiennyt tai ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

Tarvittavat vakuudet vaaditaan takaajan vastuulla toimivalta edustajalta. Edustajan antaessa tulli-ilmoituksen suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Käytettäessä suoraa edustajaa takaajan vastuulla edustusmuotoa:

 1. Edustajan antaessa rajatun takaussitoumuksen koskien suoraa edustusta takaajan vastuulla, edustajan vastuu on rajattu korkeintaan kaksinkertaiseksi suhteessa annetun vakuuden määrään;
 2. Edustaja antaa tuojan puolesta takauksen siitä, että syntynyt tai mahdollisesti syntyvä velka maksetaan määräajassa. Varaus tullien suorittamiseksi kohdistuu edustajan yleisvakuuteen; sekä
 3. Suora edustaja ei takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos hän ei tiennyt tai hänen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

To do | Suosituksemme | Tulliasiointi Iso-Britannian kaupassa brexitin tapahtuessa

 1. Suosittelemme, että isobritanniasta tuovat yritykset läpikäyvät ja päivittävät tulliasiamiehen kanssa tekemänsä sopimukset;
 2. Tarvittaessa yhtiöiden tulee laatia tulliasiointia koskevat sopimukset, mikäli yritys tuo yksinomaa EU alueelta tavaroita;
 3. Vastuukysymykset eri edustusmuotojen kanssa harkitaan huolella;
 4. Läpikäydään riskienhallinta tullauksen osalta mm. vakuutukset.

* * *

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää tulliedustuksen eri muotojen käyttömahdollisuuksista sekä vastuukysymyksistä. Laadimme eri edustusmuotojen käytön vastuukysymyksiä säätelevän sopimuksen tarpeenne huomioiden. Yhteyshenkilömme aiheen osalta on Oscari Seppälä.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on liikejuridiikan erikoisosaaja. Toimistomme on valittu mm. Suomen vuoden 2020 kuljetusoikeustoimistoksi. Olemme erikoistuneet tullauksiin, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin.

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.