Darba devējs Somijā

Darba devējs Somijā

Darba devējs Somijā saskaras ar tiesībām un pienākumiem, ko regulē Darba līguma likums, kā arī citi normatīvie akti darba tiesību jomā. Noteiktās nozarēs darba devējam ir jāņem vērā arī kolektīvā darba līguma noteikumi. Normatīvie akti uzliek darba devējam plašu pienākumu klāstu sākot ar darbinieku pieņemšanu darbā līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Šo pienākumu nepildīšana vai normatīvo aktu prasību neievērošana var rezultēties ar soda sankcijām.

Darbā pieņemšana

Darbā pieņemšanas procesā darba devējam ir jāievēro tādi principi kā diskriminācijas aizliegums un vienlīdzības princips. Tāpat darba devējam ir jābūt skaidram, kādu informāciju no darbinieka var un nepieciešams pieprasīt. Piemēram, darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbiniekam ir tiesisks pamats uzturēties un strādāt Somijā. Ja darba devējam nebūs šādas informācijas, tas var rezultēties ar ievērojamu soda naudu, kas svārstās no EUR 1000 līdz EUR 30 000.

Darba attiecību izbeigšana 

Darba devējam ir svarīgi atcerēties, ka Somijā ir iespējams noteikt pārbaudes laiku. Tas ir laiks, kurā ir iespējams novērtēt, vai izvēlētā darbinieka spējas ir atbilstošas konkrētā darba veikšanai. Ja darba devējs izvērtē darbinieka sniegumu un atzīst to par nepietiekamu, tad pārbaudes laikā darba tiesiskās attiecības ir iespējams izbeigt.

Pēc pārbaudes laika beigām, ja ir noslēgts beztermiņa darba līgums, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības un procedūras. Par darbinieka nepamatotu atlaišanu var nākties šķirties no ievērojamiem finanšu līdzekļiem, jo paredzētais kompensācijas apmērs šādos gadījumos svārstās no 3 līdz 24 mēnešalgām.

Darba līgums

Ir redzēts, ka daži darba devēji izmanto internetā atrodamo standarta darba līguma formu un lieto to savām vajadzībām. Jāatzīst, ka tas nebūtu labākais risinājums, lai pilnvērtīgi nodrošinātu darba devēja interešu un tiesību aizsardzību. Darba līgums ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, kas nosaka darbinieka un darba devēja attiecību saturu un formu. Tas ir dokuments, kurā katra no iesaistītajām pusēm dod apsolījumu, kā tā rīkosies kādā no

noteiktajām situācijām. Un tas sniedz noteiktību un drošību visiem iesaistītajiem, gan darba devējam, gan darbiniekam. Tādējādi ir ļoti svarīgi pievērst īpašu uzmanību darba līguma saturam un to pienācīgi sagatavot atbilstoši tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām un situācijai.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par darba devēja tiesībām un pienākumiem Somijā, lūdzu, sazinieties ar mums.

LKOS Law Office sniedz konsultācijas darba tiesībās un pārstāv darba devēju intereses tiesā. Ja vēlaties saņemt juridiskas konsultācijas latviešu valodā, lūdzu, sazinieties ar Lieni Krūmiņu pa epastu (liene.krumina(at)lkoslaw.fi) vai telefonu (+358 44 516 8648).

LKOS Law Office jaunumiem varat sekot arī LinkedIn.

*Šis raksts ir paredzēts informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms par juridisku padomu.