Informācija par datu apstrādi

Informācija par datu apstrādi

1. Datu pārzinis

LKOS Law Office Oy
Pasta adrese:
Ounasvaarantie 5 B 36
FIN-00970 HKI, Somija

2. Atbildīgā persona par datiem vai kontaktpersona

LKOS Law Office Oy
Ounasvaarantie 5 B 36
FIN-00970 HKI, Somija

Lūdzam rakstīt uz: office(at)lkoslaw.fi

3. Datu reģistra nosaukums

Klientu datu reģistrs saistībā ar LKOS Law Office Oy (“Legatum”) sniegtajiem pakalpojumiem.

4. Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes mērķis ir:

 1. LKOS pakalpojumu sniegšana klientam;
 2. klientu attiecību vadības attīstība;
 3. LKOS pakalpojumu un ar to saistīto produktu attīstība un vadība;
 4. papildu pakalpojumu un ar to saistīto produktu sniegšana klientam;
 5. iekšējo un ārējo LKOS, to partneru, saistīto sabiedrību un apakšuzņēmēju pienākumu vadība saistībā ar www.lkoslaw.fi, www.lkoslaw.com vai www.lkoslaw.lv pakalpojumiem un saistītajiem produktiem; un
 6. tiešā mārketinga vajadzībām atlasīti klienta dati, lai sasniegtu augstāk norādītos mērķus.

5. Datu saturs

 1. klientu identificējošie dati kā vārds, uzvārds, kontaktinformācija, vispārējs klienta uzņēmējdarbības apraksts;
 2. klienta prasības, lūgumu;
 3. pasūtījuma detaļas un cita informācija saistībā ar www.lkoslaw.fi/.lv/.com pakalpojumiem un saistītajiem produktiem;
 4. sīkdatņu informācija saistībā ar www.lkoslaw.fi/.lv/.com lietošanu; un/vai
 5. informācija servera žurnālos saistībā ar www.lkoslaw.fi/.lv/.com lietošanu (piemēram, atrašanās vieta, laiks, u.c.).

6. Datu iegūšanas avoti

 1. klientu sniegtā informācija;
 2. informācija, kas iegūta sīkdatņu izmantošanas rezultātā;
 3. informācija, kas iegūtu no servera žurnāliem saistībā ar www.lkoslaw.fi/.lv/.com pakalpojumu izmantošanu.

7. Datu nodošana ārpus ES vai EEZ

Ievāktā informācija var tikt nodota Legatum saistīto sabiedrību ietvaros. Legatum neatrodas ārpus ES un EEZ ietvariem. Serveri, kas nodrošina www.lkoslaw.fi/.lv/.com darbību atrodas ES vai EEZ teritorijā.

8. Datu aizsardzības principi

Dati tiek aizsargāti ar parolēm un tiek ievēroti vispārējie datu aizsardzības principi, lai nodrošinātu LKOS sistēmu aizsardzību, piemēram, t.s. ugunsmūru izmantošana. Vienīgi īpaši šim nolūkam izraudzītiem LKOS darbiniekiem ir tiesības piekļūt personas datiem.