ANNOUNCEMENT | Helsinki Business specialist

Partner of LKOS Law Office invited as Helsinki Business specialist by Doing Business international Doing Business international invited LKOS Law Office Partner Liene Krumina as Helsinki business specialist. We are...


LIKUMDOŠANAS JAUNUMI | Patieso labuma guvēju reģistrācijas pienākums

Jauni noteikumi par patieso labuma guvēju reģistrāciju Somijā stājās spēkā likuma grozījumi, kas paredz uzņēmumu pienākumu reģistrēt patiesos labuma guvējus Somijas Komercreģistrā. Uzņēmumiem pirmo reizi ir jāreģistrē patiesie labuma guvēji...


LEGAL UPDATE | WORKING HOURS ACT

Working Hours Act | Significant changes The new Finnish Working Hours Act (872/2019) (the “New Act”) to become effective as of 1.1.2020. The New Act is generally applicable and therefore...


Sanctions a legal labyrinth to business lawyers

CROSSFIRE OF SANCTIONS CAUSES UNCERTAINTY AMONG BUSINESS LAWYERS Business lawyers do not like uncertainty. Nevertheless, business lawyers repeatedly describe various sanction regimes vague. Furthermore, opposing regimes also cause headache to...


Darba tiesības

Stratēģisks juridiskais partneris darba tiesību jautājumos Mūsu komanda regulāri sniedz padomus uzņēmumiem cilvēkresursu vadības un darba tiesību jautājumos. Risināmo jautājumu loks ietver, piemēram, darbinieku sadarbības sarunu vešanu, darba un vadības...


Darba devējs Somijā

Darba devējs Somijā Darba devējs Somijā saskaras ar tiesībām un pienākumiem, ko regulē Darba līguma likums, kā arī citi normatīvie akti darba tiesību jomā. Noteiktās nozarēs darba devējam ir jāņem...