Privātuma atruna (26.2.2015)

Privātuma atruna (26.2.2015)

Mums rūp Jūsu privātums

Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šai privātuma atrunai, lūdzu, nelietojiet mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī nesniedziet LKOS Law Office Oy (turpmāk – LKOS) nekādus personas datus.

LKOS ir svarīgi aizsargāt šīs vietnes viesu un lietotāju privātumu, kā arī mēs saprotam, ka informācija saistībā ar juridiskām lietām var būt īpaši sensitīva. Tādējādi mēs esam veikuši nepieciešamās darbības, lai tiktu ievērotas datu privātuma prasības.

Šī privātuma atruna attiecas uz LKOS (.fi, .com un .lv) tīmekļa vietnēm, to izmantošanu, un sniedz vispārēju informāciju par Jūsu datu apstrādi, ko veic LKOS, tā darbinieki un partneri saistībā ar šīm vietnēm. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šo privātuma atrunu pirms uzsākat lietot mūsu vietni. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šai privātuma atrunai, lūdzu, nelietojiet mūsu vietni.

Lietotāja datu aizsardzība

LKOS ir apņēmies aizsargāt Jūsu privātumu un personas datus. Gadījumā, ja LKOS apstrādā Jūsu personas datus, tiek ievērots Personas Datu Likums (1050/2018) un citi piemērojamie normatīvajiem akti.

Personas datu apstrāde

Parasti Jūs varat apmēklēt LKOS vietnes bez personas datu ievadīšanas. Pastāv iespēja, ka atsevišķās vietnes sadaļās var tikt lūgts iesniegt personas datus un/vai pierakstīties pakalpojumam, ar mērķi, lai Jūs varētu saņemt attiecīgo pakalpojumu, ko esat pieprasījuši.

Gadījumā, ja LKOS, izmantojot vietnes, veic personas datu apstrādi, tas tiek veikts saskaņā ar šo privātuma atrunu un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ja personas datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Tā kā personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu sniegt Jums attiecīgo vietnes pakalpojumu vai produktu, datu apstrādes piekrišanas atsaukšana var radīt situāciju, ka mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzējs nevaram sniegt Jums daļu vai visus pieprasītos pakalpojumus. Vietne var saturēt sadaļas, kur nepieciešama personas datu apstrāde, un kur nav.

LKOS mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un praktisku personas datu apstrādes procesu. Papildus LKOS laiku pa laikam attīstīs vietni, lai nodrošinātu tās augstāku kvalitāti un plašāku pakalpojumu klāstu.

Kad Jūs reģistrējaties vietnē, ja tas tiek pieprasīts, mēs varam lūgt Jūs iesniegt noteiktu informāciju. Šāds personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Jums piemērotu pakalpojumu atbilstoši Jūsu vajadzībām un interesēm.