Lietošanas noteikumi (26.2.2015)

Lietošanas noteikumi (26.2.2015)

Lietojot LKOS Law Office Oy (turpmāk arī ”LKOS”) tīmekļa vietnes, Jūs piekrītat zemāk norādītajiem lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, nelietojiet mūsu vietnes.

LKOS vietnes ir paredzētas vienīgi informatīviem nolūkiem. Informācija, kas ir ietverta LKOS vietnēs nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīta par juridisku padomu un būt par pamatu kādu darbību vai lēmumu pieņemšanai.

Autortiesības

Vietnes saturs tiek aizsargāts Copyright © LKOS Law Office Oy. Jebkuras tiesības, kas nav šeit minētas tiek rezervētas. Daļa satura var būt lietota atbilstoši Creative Commons (”CC”) licencei. LKOS respektē autoru tiesības, tādēļ mēs esam atbildīgi par tāda vietnes satura dzēšanu, kas var aizskart vai pārkāpt autortiesības. 

Izmaiņas vietnē

LKOS patur tiesības mainīt un grozīt vietnes saturu, ieskaitot šos lietošanas noteikumus, kā arī ierobežot pieeju vietnei jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atruna

Vietnes saturs tiek piedāvāts uz “kāds pieejams” bāzes. Pilnu atbildību par vietnes informācijas, rīku vai pakalpojumu izmantošanu uzņemas lietotājs un LKOS negarantē vietnes informācijas, rīku vai pakalpojumu precizitāti un funkcionalitāti.

Vietnē publicētais materiāls ir paredzēts vienīgi informatīvajiem nolūkiem. Tas nevar tikt uzskatīts par juridisku padomu un nevar būt par pamatu lēmumu pieņemšanai vai rīcībai.

Atbildības ierobežojumi

Izņemot tieši normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, LKOS nav atbildīgs par nekāda veida tiešajiem, netiešajiem, nejaušajiem vai izrietošajiem zaudējumiem, atrauto peļņu vai uzņēmuma darbības traucējumiem, kas radušies no vietnes vai tajā sniegto pakalpojumu lietošanas vai lietošanas ierobežojumiem. LKOS nav atbildīgs par jebkādām neprecizitātēm, nokavējumu vai traucējumiem vietnē un LKOS nav pienākuma informēt lietotājus par vietnes informācijas atjaunošanu. LKOS neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas radušies  pamatojoties uz informāciju vai pakalpojumiem, kas pieejami vietnē vai pamatojoties uz lietotāju ievietoto informāciju vietnē.

Saites

LKOS neuzņemas atbildību par trešās personas radīto vai publicēto materiālu, uz ko vietnē ir ievietota attiecīga saite.

Iesniegtā informācija

Iesniedzot informāciju vai materiālu LKOS (piemēram, atsauksmes, dati, atbildes, jautājumi, komentāri, ieteikumi, idejas, plāni, lūgumi u.c.), izmantojot epastu vai caur vietni, Jūs piekrītat, ka:

  1. iesniegtā materiāla saturs nav prettisisks, apmelojošs, neslavu ceļošs, piedauzīgs, pornogrāfisks, aizskarošs, aizvainojošs, draudus saturošs vai kā citādi neatbilstošs publicēšanai;
  2. Jūs pieliksiet saprātīgas pūles, lai novērstu jebkādu vīrusu vai citādi postošu pievienojumu nosūtīšanu kopā ar iesniegto materiālu;
  3. Jūs esat iesniegtā īpašnieks vai arī Jums ir neierobežotas tiesības to iesniegt LKOS, un LKOS ir tiesības šo materiālu publicēt un/vai iekļaut to vai tajā minēto mūsu produktos bez kompensācijas, lietošanas ierobežojumiem, atsauksmēm uz avotiem vai atbildības; un
  4. Jūs neuzsāksiet nekādas darbības pret LKOS saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu un Jūs piekrītat aizsargāt LKOS pret jebkuru trešo personu prasībām saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu.

Gadījumā, ja Jums ir jautājumi saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.