Liene Krūmiņa

Liene Krūmiņa

Partnere
  • +358 44 516 8648
  • liene.krumina(at)lkoslaw.fi

Download vCard    Send an Email

Liene Krūmiņa – Profesionālā pieredze

Liene Krūmiņa regulāri konsultē klientus komerctiesībās, korporatīvajos jautājumos, kā arī konkurences tiesībās un jautājumos, kas attiecas uz līgumtiesībām. Pirms LKOS Law Office nodibināšanas Somijā, Liene strādāja zvērinātu advokātu birojos Latvijā un Somijā. Tādējādi Lienei ir pieredze juridiska atbalsta sniegšanā klientiem gan Latvijas, gan Somijas tirgos.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu un somu

Darba pieredze

LKOS Law Office
Advokātu birojs Borenius, Latvija and Somija

Izglītība

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte 2010

MBA for Executives, Aalto Executive Education, 2023

 

Practice Areas

  • Konkurences un ES tiesības
  • Korporatīvās un komerctiesības
  • Līgumtiesības
  • Patērētāju tiesību aizsardzības tiesības
  • Trade compliance
  • Darba tiesības