Tullaus | Mitä tullauksesta tulee tietää | Legal Gym -series

Tullaus – Mitä tullaus tarkoittaa?

Tullaus kolmansista maista tuotaville tuotteille voi olla toisinaan haastavaa. Kolmansilla mailla tarkoitetaan EU:n ulkopuolisia maita. Usein tämä haastavuus johtuu epävarmuudesta tuotteen oikeasta tullikoodista (tullinimikkeestä). Epävarmuutta on kuitenkin mahdollista poistaa hakemalla ennakkoratkaisua Tullilta tai verottajalta asian selvittämiseksi.

Asiantuntijamme ovat kokeneita neuvomaan ja ratkaisemaan tullauksessa havaittuja puutteita tai virheitä. Avustamme säännöllisesti logistiikkasektorin toimijoita, mistä syystä meillä on käytännön kokemusta moninaisista tullaukseen liittyvistä erimielisyyksistä, näkemyseroista kuin oikeudenkäynneistä.

Mitä tullaus konkreettisesti on

Tullaus itsessään tarkoittaa sitä, että ilmoitat Tullille ulkomailta tilaamistasi tuotteista ja maksat niihin liittyvät maahantuontiverot. Näitä veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero, tullimaksu ja valmistevero. EU-alueella tuotteiden liikkuminen on vapaata, joten niitä ei tarvitse tullata.

Tuontitullaus

Tuontitullaus on välttämätöntä ennen kuin tuotteita voi käyttää tai myydä eteenpäin. Tulli määrää tuotteista tullit, verot ja maksut, jotka riippuvat tuotteen tullinimikkeestä, alkuperästä ja tullausarvosta.

Tavaroiden tuonnissa on tärkeää huomioida: i) mistä tavarat toimitetaan ja ii) ovatko EU:n alueelle toimitettavat tuotteet valmistettu EU:ssa tai tullattu EU:n alueelle.

EU:n ulkopuolelta tuotavista tuotteista peritään arvonlisävero.

Miten tavaroiden tullaus tavanomaisesti suoritetaan

Tavaroiden tuonti on osa yrityksen hankinta- ja ostotoimintaa. Ulkomailta tuotujen tavaroiden hankinta on osa ostosopimusta ja tuonnista aiheutuvat kulut ovat osa ostohintoja.

Kuljetusliike huolehtii tuotteiden kuljettamisesta maahan ja antaa tarvittavat sähköiset saapumisilmoitukset tullille. Kuljetusliike myös esittää tuotteet tullille ja tekee tarvittavan tulliselvityksen.

Tavaran haltija vastaa tullauksesta, ja käytännössä tullauksen voi suorittaa joko itse tai edustajan välityksellä.

Tullausasiantuntemuksemme

Asiantuntijamme ovat kokeneita tullaukseen liittyvissä asioissa. Neuvomme säännöllisesti tullioikeuteen liittyvissä asioissa ja edustamme päämiehiämme myös tullirikoksiin erityisesti tulli-ilmoituksiin liittyen. Olemme osallistuneet myös tullipetosasioiden käsittelyyn, joita selvittää (OLAF) eli Euroopan Petostentorjuntavirasto.

* * *

Aihealueen osalta yhtiömme asiantuntijat Liene Krumina ja Oscari Seppälä vastaavat mielellään tarkentaviin kysymyksiin sekä inflaatioehdon käyttömahdollisuuksiin juuri teidän liikesopimuksissanne. Ole yhteydessä!

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on ympäristöystävällisen liikejuridiikan erikoisosaaja. Neuvomme asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteensa ja menestymään liiketoiminnassaan.

Toimistomme on valittu mm. 2021-2024 Suomen vuoden kuljetusoikeustoimistoksi. Olemme erikoistuneet yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Lisäksi avustamme riidanratkaisussa, oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissä.

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.