Osakepääoman korottaminen

Osakeyhtiön osakepääoman korottaminen | Yleistä

Osakeyhtiön rahoittaminen jaotellaan oman pääoman ehtoiseen ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen sekä yrityksen omaan tulorahoitukseen. Osakepääoman korottamisessa on kyse oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta yhtiölle.

Oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa osakkeenomistajat sijoittavat yhtiöön pääomaa osakeyhtiölain mukaisesti. Vieraan pääoman ehtoisessa eli velkarahoituksessa yhtiöön sijoitetaan sopimuksen perusteella ja korvausta vastaan yleensä ennalta määritetyksi ajaksi pääomaa yhtiön käyttöön. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ei lähtökohtaisesti säännellä osakeyhtiölaissa poikkeuksena pääomalaina. Tulorahoituksella tarkoitetaan yhtiön tuloksesta ja omistajille jakamatta jäänyttä pääomaa, mikä on yhtiön käytössä.

Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen toteuttamisen tapoja.

Osakepääoman korottamisen vaihtoehdoista | Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Osakepääoman korottaminen osakeyhtiössä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla oman pääoman ehtoisen rahoituksen tapauksissa. Yhtiöllä ja sen omistajilla on valittavissa seuraavista vaihtoehdoista harkittaessa osakepääoman korottamista.

Vaihtoehtoina yhtiöllä ovat: 1.) maksullisten uusien osakkeiden merkintähinnalla tapahtuva osakepääoman korottaminen ; 2) yhtiön hallustaan luovuttamien omien osakkeiden merkintähinnalla tapahtuva osakepääoman korottaminen; 3) rahastokorotus; 4) osakepääomasijoitus; tai 5) merkitsemällä optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta osakepääomaan.

  1. Maksulliset uudet osakkeet | Uusmerkintä

Kyseessä on aikaisemman osakeyhtiölain mukainen uusmerkintä, mitä nykyisin kutsutaan maksulliseksi osakeanniksi. Tässä vaihtoehdossa yhtiöön maksetaan uutta pääomaa ja tavanomaisesti osakepääomaa korotetaan antamalla maksua vastaan uusia osakkeita. Nykyisen osakeyhtiölain mukaan maksu on mahdollista kirjata myös kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

  1. Yhtiön oman osakkeen luovutus

Mikäli osakeantipäätöksessä päätetään, että yhtiön hallusta luovuttamasta omasta osakkeesta merkitään maksu osakepääomaan tällöin yhtiö luovuttaa omia osakkeita. Tällainen luovutus voi tulla kyseeseen maksullisessa osakeannissa tai kun osakkeita saadaan optio-oikeuksien nojalla.

  1. Rahastokorotus eli maksuton osakeanti | Entinen rahastoanti

Yhtiön kokonaispääomasta vähennettäessä sen velat, joista kirjanpidossa käytetään nimitystä vieras pääoma, jää jäljelle oma pääoma. Rahastokorotuksella tarkoitetaan tointa, jolla vapaasta omasta pääomasta siirretään eriä osakepääomaan ja vastaavasti osakepääoman määrää korotetaan. Maksuton osakeanti voidaan suorittaa myös ilman rahastokorotusta. Tällöin annetaan uusia osakkeita, joista ei yhtiölle makseta korvausta, mutta varoja ei myöskään siirretä taseessa vapaasta omasta pääomasta sidottuun omaan pääomaan. Tosiasiassa kyseessä on osakkeen pilkkominen eli ns. splittaus. Nykyisessä osakeyhtiölaissa toimenpide kuuluu osakeanti terminologian alle.

  1. Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksessa yhtiön osakepääomaan sijoitetaan yhtiön ulkopuolisia varoja. Tällöin toimenpiteeseen ei liity osake-, optio- tai muiden vastaavien oikeuksien antamista. Osakepääomasijoitus voi olla esimerkiksi yhtiöllä olevan velan muuntaminen osakepääomaksi (kuittaus).

Mikäli yhtiöllä on edelleen käytössä osakkeiden nimellisarvo, osakepääoma voi esimerkiksi osakepääomasijoituksen kautta muodostua suuremmaksi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla.

Osakepääoman korottamisen toteuttaminen | Lopuksi

Osakepääoman korotus voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Ensinnäkin antamalla yhtiön uusia osakkeita tai toiseksi antamatta osakkeita omistajille. Mikäli yhtiöllä on käytössä osakkeen nimellisarvo, osakepääomaa voidaan korottaa myös korottamalla osakkeiden nimellisarvoa.

Rahastokorotuksen yhteydessä uusia osakkeita voidaan antaa niin, että yhtiön hallitus jakaa osakkaille uusia osakekirjoja tai milloin käytössä on osakerekisteri merkitsemällä ko. osakkeet rekisteriin.

Maksullisen osakeannin tilanteessa uusia osakkeita annetaan vastaavasti kuin yhtiötä perustettaessa meneteltäessä. Tällöin yhtiö tekee päätöksen osakepääoman korottamisesta antaen merkintäkehotuksen osakepääoman korotetusta osasta. Tällöin osakkaat ja ne tahot, joille osakkeita tarjotaan merkittäväksi tekevät merkinnän ja maksavat merkitsemänsä osakkeet saaden niitä vastaavat osakkeet.

Palvelumme – Osakepääoman korotus

  1. Osakepääoman korotus (Yhtiöasiakirjat, rekisteröinti – avaimet käteen)
  2. Muut rahoituksen vaihtoehdot

Ota yhteyttä sähköpostitse tai soita 040 6724285.

***

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää edellä mainituista yhtiön rahoittamisen vaihtoehdoista sekä osakepääoman korottamisen käytännön toteuttamistavoista. Järjestely voi vaatia yhtiöjärjestyksen muutosta, mikäli osakepääoman määrästä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön taloudellista asemaa on mahdollista vahvistaa mm. osakepääomaa korottamalla. Vakavaraisuuden lisääntyminen turvaa osaltaan velkojia sekä mahdollistaa taloudellisesti vaikeista ajoista selviämisen erityisesti, milloin yhtiön toiminta esim. ennen taloudellista sokkia on ollut kannattavaa. Osakepääoman korottaminen on vaivatonta toteuttaa asiantuntijamme avustuksella.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on liikejuridiikan erikoisosaaja. Toimistomme on valittu mm. Suomen vuoden 2020 kuljetusoikeustoimistoksi. Olemme erikoistuneet yhtiöoikeuden, kansainvälisen kaupan, sopimusoikeuden kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin kysymyksiin. LKOS Law Office on NewLaw -liikejuridiikan boutique toimisto.

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.