MARPOL- yleissopimukseen ja IBC-säännöksiin teknisiä muutoksia

MARPOL- yleissopimukseen ja IBC-säännöksiin teknisiä muutoksia

MARPOL- yleissopimukseen ja IBC-säännöksiin tulossa teknisiä muutoksia 1.1.2024 alkaen. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja sen alainen merellisen ympäristön suojelukomitea (Marine Environment Protection Committee, MEPC) ovat hyväksyneet 78. istunnossaan kolme uutta päätöslauselmaa. Näillä lauselmilla on tarkoitus muuttaa alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn MARPOL- yleissopimuksen I ja II liitteitä sekä IBC-säännöstöä.

Muutokset ovat lähtökohtaisesti teknisiä.

Muutoksista yleisesti

MEPC:n päätöslauselmalla [MEPC.343(78)] tehdään MARPOL- yleissopimuksen I liitteen 28 säännön kohtaan 3.1 muutoksia. Muutokset koskevat sopimustekstien päivittämistä huomioimaan myös erityyppiset vedenpitävät ovet aluksen lopullista vesilinjaa määritettäessä.

Vastaavasti päätöslauselmalla [MEPC.345(78)] tehdään vastaavat muutokset IBC-säännöstöön.

Tämän lisäksi päätöslauselmalla [MEPC.344(78)] päivitetään MARPOL-yleissopimuksen II liitteen I lisäyksen taulukot vastaamaan päivitettyä meren pilaantumisen tieteellisten näkökohtien asiantuntijaryhmän (GESAMP) vahingollisuuden arviointiprosessia. Taulukot päivitetään siten, että prosessissa huomioidaan nykyistä tarkemmin haitallisten aineiden haitallisuus hengitysilmassa.

Meriliikenteen päästöjen vähentämisen tavoitteista

Meriliikenteen päästöjen vähentämisen keino koostuu olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamisesta ja alusten hiili-intensiteetin rajoittamisesta. Suomen tavoitteena IMO:ssa on, että lyhyen aikavälin keinon yleistä ilmastokunnianhimon tasoa ei lasketa ja että keinon ohjesäännöt huomioivat talvimerenkulun erikoisolosuhteet.

Suomi on esittänyt kyseissä istunnossa IMO:lle oman kansallisen toimintasuunnitelmansa meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ison-Britannian ja Norjan jälkeen Suomi on kolmas eurooppalainen maa, joka jakaa tällaisen suunnitelman muille IMO:n jäsenvaltioille ja sihteeristölle.

Suomi on esittänyt uusia työjärjestelyitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä IMO:ssa käytävien neuvotteluiden tehostamiseksi.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on kansainvälisesti palkittu kuljetusoikeuden asiantuntija Suomessa. Lisäksi neuvomme asiakasyrityksiämme kaksikäyttötuotteiden vientiin, pakotteisiin, vienti-, kauttakuljetus- ja tuontilupiin kuin EU:n tullikoodeksiin liittyen. Tarjoamme käytännön osaamista vaativissa Trade Compliance asioissa.

Olemme luotettava kumppani ja yksi toimialamme taloudellisesti vahvimmista toimijoista. Ole yhteydessä, kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä.

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.